Przekaż 1%

Rozlicz PIT z nami, szybko i łatwo.  Skorzystaj z Najłatwiejszego programu e-pity 2018.  Rozlicz PIT online lub pobierz program w wersji instalacyjnej.

Przekaż 1 % niepełnosprawnym artystom. Od wielu lat realizujemy projekty wyrównujące szanse osób z niepełnosprawnością. Twój 1% pomaga nam pokonywać bariery i rozwijać twórcze pasje. 

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego od roku 2010, ale działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  prowadzimy nieprzerwanie od roku 1997. W ramach działności statutowej:

  • Organizujemy i prowadzimy warsztaty  terapii artystycznej - indywidualne i grupowe dla osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami, dla których pasją jest śpiew
  • Wspieramy, opiekujemy się i promujemy utalentowanych artystów, poprzez zapraszanie ich do udziału w profesjonalnych koncertach, organizowanie im recitali
  • Prowadzimy działalność wydawniczą (nagrywanie płyt) z utworami osób niepełnosprawnych
  • Organizujemy koncerty, w tym ogólnopolskie  wydarzenia artystyczne z udziałem niepełnosprawnych  artystów
  • Likwidujemy uprzedzenia i stereotypy wobec osób niepełnosprawnych, organizujemy spotkania i koncerty integracyjne...
  • W ramach możliwości finansowych organizujemy pomoc rzeczową i finansową dla niepełnosprawnych artystów, jak dofinansowanie  turnusów rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego…

Jak pomagamy więcej...

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazanie 1% podatku, to dzięki Wam spełniamy marzenia...

Rok 2012 - 4751,42

Rok 2013 - 8119,50

Rok 2014 - 11 960,49

Rok 2015 - 8298,83

Rok 2016 - 9997,10

Rok 2017 - 12 223,79

Rok 2018 - 13 113,31

Pieniądze z 1% przeznaczyliśmy na:

  • pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej ( dofinansowanie do turnusu rehalilitacyjnego,  sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw, losową pomoc finansową, zakup paczek światecznych dla osób niepełnosprawnych, organizację spotkań integracyjnych m.in. spotkania wigilijnego...)
  • organizację koncertów integracyjnych oraz ogólnopolskich wydarzeń artystycznych z udziałem niepełnosprawnych artystów
  • promocję utalentowanych  niepełnosprawnych artystów
  • uzupełnienie wkładu własnego do realizowanych projektów
STUDIO INTEGRACJI NA YouTube